Årsmöte 2021

 

Årsmöte

Södra Älvsborgs Dreverklubb

24 februari 2021 kl 19,00, telefonmöte

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Närvarande: Jan Bolander, Per Björklund, Lennart Eriksson, Gert Holm, Eric Svensson,

Daniel Ranveg, Kent Stensson, Magnus Åhsberg och Cecilia Johansson

 

  1. Mötets öppnande
  2. Kallelsen till mötet

Ok

3.Val av mötesordförande

Magnus Åhsberg

4. Val av sekreterare för mötet

Cecilia Johansson

5. Val av röstkontrollanter

Lennart Eriksson & Gert Holm

6.Val av justeringsmän

Per Björklund & Jan Bolander

7. Föregående årsmötesprotokoll

Gick igenom och godkännes

8. Verksamhetsberättelsen

Godkännes

9. Kassaförvaltarens rapport

Kassa: God

10. Revisorernas rapport

Vi har idag granskat räkenskaperna för 2020 och finner inga fel på bokföringen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelses ges ansvarsfrihet för 2020

12. Beslut om styrelseledamöternas antal

Oförändrat1

13. Ekonomisk ersättning till ordförande, sekreterare och kassör

Förslag från Lennart Eriksson höjning av arvodet från 800 kr till 1000 kr.

Röstning: Ja 6 st, Nej: 1 st. Godkännes

 

14.Val av ordförande

Magnus Åhsberg                          Omval på 1 år

 

15.Val av styrelseledamöter

Ordinarie ledamöter      

Gert Holm, Kassör              1 år kvar       

Per Björklund                      1 år kvar       

Bo Karlsson                         1 år kvar       

 

Ordinarie ledamöter

Jan Bolander                       Omval på 2 år

Daniel Ranveg                    Nyval på 2 år

Cecilia Johansson                Omval på 2 år

   

Suppleanter

Eric Svensson                      1 år kvar

Lennart Eriksson                 1 år kvar

Rasmus Lindén                   Omval på 2 år

 

16. Val av revisorer

Kent Stensson                     Omval på 1 år

Rolf Axell                              Omval på 1 år

 

17. Val av revisorssuppleanter

           Vakant                                 Nyval på 1 år

 

18. Val av lokal avelskontaktman

Torgny Larsson

19. Val av ombud respektive ersättare till Dreverstämman 2021

 

Per Björklund

Jan Bolander

Gert Holm

Magnus Åhsberg

Cecilia Johansson

 

Reserver:

Eric Svensson

Daniel Ranveg

 

20. Val av valberedning

Christer Carlsson                     Omval på 1 år

 Michael Persson                       Nyval på 1 år

 Emil Lennartsson                     Omval på 1 år

21. Verksamhetsplan 2021

Gick igenom och godkännes

 

22. Övriga frågor:

  • 30 kr per startade hund betalas ut till respektive ansvarig: viltspår, drevprov och utställning. Det ligger på dem själva att ersättningen ska tas ut. En redovisning skickas till Gert för utbetalning.
  • Dreverdata: Har fungerat bra och är lättförståeligt och har fungerat väl såhär långt. Under våren, förslagsvis under maj månad kommer det att hållas en genomgång för de som vill.
  • Hemsidan: Webbhotellet vi haft ”ipeer” har blivit uppköpta av Telia, därmed har en del problem uppstått vilket är rapporterat till Charlotta på SDK.
  • Svenska dreverklubben söker nya kandidater. Per Björklund har några förslag som skickats vidare till Bo Johansson i valberedningen i SDK.
  • Per har en idé om att utdela en Guldhund (som SDK sponsrar med) till månadens bästa hund. Förslag: Minimum 5 starter per månad och minimum 1 pris för att den ska utdelas. Bordlägges tills nästa styrelsemöte. 

 

  • Vandringspriser:

  Bästa Rådjurshund:         

  Ekarpsgårdens Yatsi         Kjell Lennartsson                EP 37          3+1+1 Rå

                                                                                                  EP 37             1+1 Rå

                                                                                                   EP 29             1 Rå

 

  Bästa Unghund:               

  Lilla Solbackens Olle         Jonathan Arnesson             EP 35             1 Rå

 

23. Mötet avslutas

Sekreterare:

_____________________________

Cecilia Johansson

 

Justeras

_______________________________              _________________________________

Per Björklund                                                                             Jan Bolander