Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvaliteter ska bevaras.

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se

Har du frågor kring avel, intresserad av att köpa en drevervalp? Ta kontakt med Södra Älvsborgs dreverklubbs styrelse.