Styrelsen

Magnus Åhsberg

Ordförande/Ansvarig drevprov/Mentor

Fjäråsvägen 110
43972 Fjärås

0738-563114
magnussadk@outlook.com

Cecilia Åhsberg

Sekreterare / Webbansvarig

Fjäråsvägen 110
43972 Fjärås

0708-560757
ciccisadk@outlook.com

Gert Holm

Kassör

Ekeklintsvägen 8
51770 Töllsjö

0705-287362
gertholm@telia.com