Södra Älvsborgs
Dreverklubb

Bli medlem

Välkommen! Södra Älvsborgs Dreverklubb är en förening för för dig vars hjärta klappar för drevern. Tillsammans hjälps vi åt utveckla drevern till en ännu bättre jaktkamrat. Kliv in i gemenskapen och bli medlem redan idag.

BLI MEDLEM

VÄLKOMMEN TILL SÖDRA ÄLVSBORGS DREVERKLUBB

Södra Älvsborgs Dreverklubb är en av 22 lokalklubbar som ingår i Svenska Dreverklubben. Lokalklubben arrangerar viltspår, utställningar och drevprov. Södra Älvsborgs dreverklubb medverkar vid olika evenemang. Våra medlemmar kommer i första hand från Södra Älvsborgs Län och för de som är intresserade att bli medlemmar i Södra Älvsborgs Dreverklubb finns det möjlighet att anmäla sig här på sidan. Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen så skall vi försöka hjälpa dig!

På gång:

Unghundsprov 2021

Arrangeras i år den 26/10.

Anmälningsavgift á 650 kr i avgift till domaren i samband med provet, märk med namn och reg nummer.
Anmälan sker genom nedanstående formulär senast den 26 september
Observera endast 1 start per hund. Hunden får inte ha ett 1:a pris i bagaget.

Varmt välkommen med din anmälan!

https://dreverdata.se/anmalan

Kommissarie Magnus Åhsberg. Du hittar kontaktuppgifter här.

Utställning september 2021

Tranemo Boulehall den 19 september kl 10.00
Domare: Håkan Hedekäll

Observera att pga av rådande omständigheter så ingen start i valp eller veteranklasser denna gång tyvärr.

Anmälningsavgift är 350 kr per hund och betalas in innan till någon av nedanstående alternativ:
Bankgiro: 910-4621
Swish: 123 240 8359
OBS! Märk med namn och regnummer.

Varmt välkommen!

Anmäl på: http://dreverdata.se

Ta med egen fika!

Kommissarie Per Björklund. Du hittar kontaktuppgifter här.

Hemsidan!

Äntligen så har vi tillgång till vår hemsida efter månader av strul pga att vår tidigare leverantör blev uppköpta av Telia.

Så nu kör vi!!

Mvh

SÄDK

Årsmöte 2021

Årsmöte

Södra Älvsborgs Dreverklubb

24 februari 2021 kl 19,00, telefonmöte

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Närvarande: Jan Bolander, Per Björklund, Lennart Eriksson, Gert Holm, Eric Svensson,

Daniel Ranveg, Kent Stensson, Magnus Åhsberg och Cecilia Johansson

 

  1. Mötets öppnande
  2. Kallelsen till mötet

Ok

3.Val av mötesordförande

Magnus Åhsberg

4. Val av sekreterare för mötet

Cecilia Johansson

5. Val av röstkontrollanter

Lennart Eriksson & Gert Holm

6.Val av justeringsmän

Per Björklund & Jan Bolander

7. Föregående årsmötesprotokoll

Gick igenom och godkännes

8. Verksamhetsberättelsen

Godkännes

9. Kassaförvaltarens rapport

Kassa: God

10. Revisorernas rapport

Vi har idag granskat räkenskaperna för 2020 och finner inga fel på bokföringen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelses ges ansvarsfrihet för 2020

12. Beslut om styrelseledamöternas antal

Oförändrat1

13. Ekonomisk ersättning till ordförande, sekreterare och kassör

Förslag från Lennart Eriksson höjning av arvodet från 800 kr till 1000 kr.

Röstning: Ja 6 st, Nej: 1 st. Godkännes

14.Val av ordförande

Magnus Åhsberg                          Omval på 1 år

15.Val av styrelseledamöter

Ordinarie ledamöter      

Gert Holm, Kassör              1 år kvar       

Per Björklund                      1 år kvar       

Bo Karlsson                         1 år kvar       

Ordinarie ledamöter

Jan Bolander                       Omval på 2 år

Daniel Ranveg                    Nyval på 2 år

Cecilia Johansson                Omval på 2 år

   

Suppleanter

Eric Svensson                      1 år kvar

Lennart Eriksson                 1 år kvar

Rasmus Lindén                   Omval på 2 år

 

16. Val av revisorer

Kent Stensson                     Omval på 1 år

Rolf Axell                              Omval på 1 år

17. Val av revisorssuppleanter

           Vakant                                 Nyval på 1 år

18. Val av lokal avelskontaktman

Torgny Larsson

19. Val av ombud respektive ersättare till Dreverstämman 2021

 

Per Björklund

Jan Bolander

Gert Holm

Magnus Åhsberg

Cecilia Johansson

 

Reserver:

Eric Svensson

Daniel Ranveg

20. Val av valberedning

Christer Carlsson                     Omval på 1 år

 Michael Persson                       Nyval på 1 år

 Emil Lennartsson                     Omval på 1 år

21. Verksamhetsplan 2021

Gick igenom och godkännes

22. Övriga frågor:

  • 30 kr per startade hund betalas ut till respektive ansvarig: viltspår, drevprov och utställning. Det ligger på dem själva att ersättningen ska tas ut. En redovisning skickas till Gert för utbetalning.
  • Dreverdata: Har fungerat bra och är lättförståeligt och har fungerat väl såhär långt. Under våren, förslagsvis under maj månad kommer det att hållas en genomgång för de som vill.
  • Hemsidan: Webbhotellet vi haft ”ipeer” har blivit uppköpta av Telia, därmed har en del problem uppstått vilket är rapporterat till Charlotta på SDK.
  • Svenska dreverklubben söker nya kandidater. Per Björklund har några förslag som skickats vidare till Bo Johansson i valberedningen i SDK.
  • Per har en idé om att utdela en Guldhund (som SDK sponsrar med) till månadens bästa hund. Förslag: Minimum 5 starter per månad och minimum 1 pris för att den ska utdelas. Bordlägges tills nästa styrelsemöte. 
  • Vandringspriser:

  Bästa Rådjurshund:         

  Ekarpsgårdens Yatsi         Kjell Lennartsson                EP 37          3+1+1 Rå

                                                                                                  EP 37             1+1 Rå

                                                                                                   EP 29             1 Rå

 

  Bästa Unghund:               

  Lilla Solbackens Olle         Jonathan Arnesson             EP 35             1 Rå

23. Mötet avslutas

Sekreterare:

_____________________________

Cecilia Johansson

Justeras

_______________________________              _________________________________

Per Björklund                                                                             Jan Bolander

Drevprov resultat Januari 2021

Januari:

Hund                                                                Ägare                                           EP                       Pris

FALSTERGÅRDENS YBERT                            Benny Claesson                           27                       Inget pris

STRÄTTÖJÄGARENS BILJA                           Kristian Hansson                        32                       1 Rå

DOVERDALENS APPE                                     Richard Qvarfell                           36                       1+1 Rå

FALLASKOGENS ABBE                                   Daniel Ranveg                               30                       1+1 Rå

LILLA STÅNGSKÄRS MIA                               Morgan Härnesund                     31                       2+2 Rå

STRÄTTÖJÄGARENS BILJA                           Kristian Hansson                         25                       Inget pris

HÄCKLEKULLENS RONJA                             Ingmar Odegren                          29                       3+3 Rå

SLAGSTIGENS YASMINE                                Michael Persson                          32                       1+1 Hare

Vandringspriser 2020

Vandringspriser 2020

Bästa Rådjurshund:

Ekarpsgårdens Yatsi                 Kjell Lennartsson                       EP 37                 3+1+1 Rå

EP 37                 1+1 Rå

EP 29                 1 Rå

Bästa Unghund:

Lilla Solbackens Olle                 Jonathan Arnesson                    EP 35                 1 Rå

Årsmöte 2021

Årsmöte den 24/2 kl 19.00.

Pga rådande omständigheter kommer det i år att genomföras med ett telefonmöte istället. Information gällande inloggning till mötet kommer att meddelas per mail till de som har anmält sig.

Vänligen anmäl er till Magnus på email: magnussadk@outlook.com

Varmt välkommen!!
Styrelsen

Dagordning Årsmöte
Södra Älvsborgs Dreverklubb
24 Februari 2021

__________________________________________________________________________

1. Mötets öppnande
2. Kallelsen till mötet
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av röstkontrollanter
6. Val av justeringsmän
7. Föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelsen
9. Kassaförvaltarens rapport
10. Revisorernas rapport
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om styrelseledamöternas antal
13. Ekonomisk ersättning till ordförande, sekreterare och kassör
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av revisorssuppleanter
18. Val av lokal avelskontaktman
19. Val av ombud respektive ersättare till Dreverstämman 2021
20. Val av valberedning
21. Verksamhetsplan 2021
22. Övriga frågor:
23. Mötet avslutas

Klubbmästerskap

KM 2020

Styrelsen i SÄDK har fått en fråga angående om man dömmer även startar med sin hund i samma tävling eller mästerskap. Vi har tagit frågan vidare till Svenska Dreverklubben och det finns inget hinder för detta enligt startreglerna. Klubben tackar & bockar för de domare som ställer upp och gör det möjligt för de som vill starta på drevprov eller viltspår. I år är det fler än någonsin och domarskaran är begränsad så vi jobbar på så gott vi kan.

God fortsättning!!

Styrelsen

BLI MEDLEM

Bli medlem i Svenska Dreverklubben och få flera fina fördelar. Som medlem i Svenska dreverklubben väljer du vilken lokalklubb du vill tillhöra. Södra Älvsborgs dreverklubb önskar dig varmt välkommen in gemenskapen!

BLI MEDLEM

Bli medlem i Svenska Dreverklubben och få flera fina fördelar. Som medlem i Svenska dreverklubben väljer du vilken lokalklubb du vill tillhöra. Södra Älvsborgs dreverklubb önskar dig varmt välkommen in gemenskapen!