Allmän information

Södra Älvsborgs Dreverklubb är en av 22 lokalklubbar som ingår i Svenska Dreverklubben. Lokalklubben arrangerar viltspår, utställningar och drevprov. Södra Älvsborgs dreverklubb medverkar vid olika evenemang. Våra medlemmar kommer i första hand från Södra Älvsborgs Län och för de som är intresserade att bli medlemmar i Södra Älvsborgs Dreverklubb finns det möjlighet att anmäla sig här på sidan. Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen så skall vi försöka hjälpa dig!

Medlemmar har möjligheten att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Södra Älvsborgs dreverklubb arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter. Läs mer om medlemskapet.

Nedan finns styrande dokument för Svenska dreverklubbens verksamhet så som stadgar, etiska regler, policy för digitala medier m.m.

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer på svenskadreverklubben.se

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer på svenskadreverklubben.se

Stadgar

Dessa stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer på svenskadreverklubben.se

dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer på svenskadreverklubben.se